Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Produženje mere zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora nakon ukidanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje mere zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora nakon ukidanja prvostepene presude

Kod činjenice da je prvostepena presuda ukinuta a da iz spisa predmeta proizlazi postojanje opravdane sumnje da je izvršio krivična dela koja su mu stavljena na teret, da iz spisa i to izveštaja iz kaznene evidencije za okrivljenog proizlazi da je osuđivan 2015. godine, na uslovnu osudu, te da je predmetna krivična dela za koja je opravdano sumnjiv izvršio u vreme proveravanja po presudi nadležnog suda iz 2015. godine, a koje okolnosti uz činjenicu da se radi o licu bez stalnog zaposlenja, u svojoj međusobnoj povezanosti predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ukoliko se nađe na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 10. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 10. ZKP

U situaciji kada je doneta ranija presuda prvostepenog suda kojom je okrivljeni oslobođen optužbe, koja je ukinuta po žalbi javnog tužioca, donošenjem nove presude kojom je okrivljeni oglašen krivim, nije povređena zabrana preinačenja na štetu okrivljenog.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i trgovina ljudima

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i trgovina ljudima

Prvostepeni sud je dužan da obrazloži na koji način je utvrdio da su se u radnjama okrivljenog stekla sva bitna obeležja krivičnog dela trgovina ljudima.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

Kada je prvostepeni sud zasnovao svoju osuđujuću presudu na zapisniku o pretresanju stana i drugih prostorija, a pretresu je prisustvovao samo jedan svedok, time je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka jer je presuda zasnovana na nedozvoljenom dokazu.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U fazi postupka kada je prvostepena presuda doneta i protiv nje izjavljena žalba prvostepeni sud ne može niti je ovlašćen da spisima predmeta spoji drugi spis predmeta koji se odnosi na istog optuženog i isto krivično delo.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i povreda prava na odbranu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i povreda prava na odbranu

U situaciji kada usled smrti ranije postavljenog veštaka prvostepeni sud nije odredio drugog veštaka koji bi se nakon upoznavanja sa nalazom i mišljenjem izjasnio na glavnom pretresu po primedbama branioca optuženog i na taj način otklonio nedostatke iz prethodno datog nalaza i mišljenja, došlo je do povrede prava na odbranu optuženog.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U krivičnom postupku zbog krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica iz člana 191. stav 3. KZ, presudu nije mogao doneti sudija pojedinac, već veće shodno članu 150. stav 1. Zakona o maloletnicima.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepeni sud je dužan da u presudi izvrši suštinsku analizu i ocenu verodostojnosti izvedenih dokaza i njihovu međusobnu povezanost u odnosu na utvrđivanje verodostojnih činjenica od značaja za presuđenje i realnu procenu značaja svakog pojedinačnog dokaza.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ovlašćenje da donese odluku povodom izjavljene žalbe Zakonik o krivičnom postupku daje samo sudu pravnog leka u postupku povodom odlučivanja o izjavljenim žalbama, a ne i prvostepenom sudu koji je doneo odluku povodom koje je izjavljena žalba.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

Da bi se moglo na nesumnjiv način zaključiti da se u radnjama okrivljenih stiču bitna obeležja osnovnog oblika krivičnog dela primanje mita neophodno je na pouzdan način utvrditi koju službenu radnju okrivljeni nisu izvršili a koju bi morali izvršiti.

1 2 3 8
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.