Sadržaj časopisa broj 6, jun 2018

Sadržaj časopisa broj 6, jun2018:
*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Novela Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
*Ogledi
Dr Gordana STANKOVIĆ
– Međupresuda
Dragan U. KALABA
– Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481. KZ) u sudskoj praksi (I deo)
*Nedoumice
Dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Modeliranje poluga uticaja na pravosudne organe
Dr Tomica DELIBAŠIĆ
– Vozačka dozvola i zabrana upravljanja vozilom (dileme prakse)
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ, Elma DATZER
– Osnovna obilježja maloletničkog krivičnog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine (II deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.