Category Archives for "Sadržaj časopisa 2017"

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

Odredbe Zakona o eksproprijaciji mogu se primeniti samo kada je postupak eksproprijacije sproveden, a pitanje naknade za faktički zauzeto zemljište može se rešavati samo neposrednom primenom člana 58. Ustava RS i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – Protokola prvog uz konvenciju.

Poništaj ugovora o zakupu stana

STAMBENO PRAVO

Poništaj ugovora o zakupu stana

Otkupom stana prestaje da važi ugovor o zakupu stana zaključen na neodređeno vreme, zbog čega više nema mogućnosti da se utvrđuje ništavost tog ugovora, jer se to moglo učiniti do momenta otkupa stana, a posle toga ne može se dirati u stečeno pravo svojine.

Ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu

STAMBENO PRAVO

Ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu

Zakonita je odluka o ustupanju i pripajanju zajednčke prostorije određenom stanu, doneta uz saglasnost vlasnika stanova (stanara) kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova, u situaciji kada su za takvo raspolaganje bili ispunjeni uslovi predviđeni propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekta.

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana

STAMBENO PRAVO

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana

Pravo predlagača na zaključenje ugovora o otkupu stana na 40 godina, nije uslovljeno i ograničeno činjenicom da je nad protivnikom predlagača otvoren postupak stečaja, jer pravo otkupa na rate u roku otplate od 40 godina pripada na osnovu člana 19. Zakona o stanovanju, s tim što ovaj rok može biti kraći uz glasnost kupca.

Naknada štete koja je prouzrokovana upotrebom vozila inostrane registracije

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete koja je prouzrokovana upotrebom vozila inostrane registracije

Šteta koja je prouzrokovana upotrebom vozila inostrane registracije čiji se vlasnik nije osigurao od autoodgovornosti, naknađuje se iz sredstava garantnog fonda.

Poništaj nasledničke izjave

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj nasledničke izjave

Naslednik može tražiti poništenje nasledničke izjave ako je data pod prinudom, prijetnjom, prevarom ili zabludom, s tim da se poništaj može tražiti u roku od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti (subjektivni rok) odnosno u roku od tri godine u svakom slučaju (objektivni rok).

1 2 3 132
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.