Besplatne PDF knjige

Kriza i obnova radnog zakonodavstva/2014
Zbornik radova

Savetovanje „Kriza i obnova radnog zakonodavstva“, za razliku od ranijih savetovanja koja su bila posvećena primeni radnopravnh propisa, posvećeno je tim samim propisima, a oni su u stanju krize izazvane unutrašnjim, regionalnim i globalnim problemima, pa zahtevaju da budu revidirani, kako bi odoleli iskušenjima i postali kompatbilni zahtevima vremena. Zato se i ovaj zbornik radova tazlikuje od ranijih zbornika. Sledeći ovakav koncept savetovanja, zbornik Vam nudi dokaze o krizi radnog zakonodavstva i ideje koje bi mogle biti delotvorne u njegovoj obnovi.

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

Primena pojedinih instituta stečaja/2014
Zbornik radova

Tema ovog Zbornika radova su aktuelna sporna pitanja u domenu primene Zakona o stečaju. Ona su predstavljala profesionalni izazov za autore koji u svom svakodnevnom radu neposredno utiču na kreiranje pravnih stavova sudske prakse iz te oblasti. U tom kontekstu priređeni referati u ovom Zborniku se bave analizom spornih pravnih pitanja sa stanovišta profesionalnih iskustava nosilaca najviših pravosudnih fuknkcija. To je ujedno i pečat profesionalne autoritativnosti pravnih shvatanja iza kojih su stali autori referata.

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

Testament u starovjekovnom pravu - Savo D. Marković

- Šta se dešava kada je nasledstvo više od imovine? Kada zaveštanje znači porodični kult, brojne svečanosti, ali i prinošenje žrtve?
-  Šta je zajedničko Homerovoj Odiseji i instituciji testamenta?
-  Da li se nasledstvo čita u hijeroglifima?
- Zašto je delo cara Justinijana citirano koliko i Biblija?

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

Sudska praksa iz oblasti imovinskih odnosa/2004

Sudske odluke su grupisane prema pravnim institutima, shodno rasporedu koji je istovetan redosledu pojmova i instituta u važećim zakonskim tekstovima, tako da je ovaj priručnik pregledan za čitaoca.

U knjizi je prezentirano preko 300 sudskih odluka iz Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.